Những quyền cơ bản tại nơi làm việc ở Anh quốc (P1)

  Khi học tập, lao động, công tác tại Anh quốc, bạn nên biết những quyền cơ bản được nhắc tới trong bài viết này, nó có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

  Quyền tại nơi làm việc

  Quyền của bạn tại nơi làm việc sẽ phụ thuộc vào:

  • Quyền của bạn theo luật định.
  • Hợp đồng lao động của bạn.

  Hợp đồng lao động không thể tước đi quyền hợp pháp theo luật định của bạn. Ví dụ, nếu bạn có hợp đồng ghi rằng bạn chỉ được hưởng hai tuần nghỉ lễ có trả lương trên một năm, trong khi đó theo luật, tất cả nhân viên toàn thời gian đều có được 28 ngày nghỉ có trả lương trên một năm, phần này trong hợp đồng là vô hiệu lực và không được áp dụng. Thay vào đó, quyền bạn có theo pháp luật (trong trường hợp này là được nghỉ 28 ngày) sẽ được áp dụng.

   

   

  Nếu hợp đồng lao động cho bạn nhiều quyền lợi hơn so với luật, ví dụ, theo hợp đồng, bạn có 6 tuần nghỉ có trả lương trên một năm, thì sẽ áp dụng theo hợp đồng lao động của bạn.

  Có những quy định đặc biệt dành cho việc thuê lao động trả em và thanh thiếu niên. Để biết thêm những thông tin này hãy tìm đọc các bài viết liên quan

  Quyền theo luật định

  Quyền theo luật định là các quyền hợp pháp dựa trên bộ luật được thông qua bởi Quốc hội.

  Gần như tất cả người lao động, bất kể số giờ lao động một tuần, đều có những quyền hợp pháp nhất định. Tuy nhiên, vẫn có một số người lao động không được hưởng các quyền nào đó theo luật định.

  Đôi khi, một nhân viên chỉ có được quyền lợi khi họ được tuyển dụng làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, và khi quyền này được áp dụng, khoảng thời gian trước khi người này đạt được quyền lợi đó sẽ được liệt kê bên dưới. Trừ khi bạn nằm trong nhóm người lao động bị khai trừ (không có quyền theo luật), bạn sẽ được hưởng các quyền dưới đây:

  Quyền được nhận bản xác nhận các điều khoản lao động trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu làm việc.

  Quyền được có bảng chi tiết tiền lương. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền được trả ít nhất là mức lương tối thiểu của quốc gia. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền không bị khấu trừ lương bất hợp pháp. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
  Quyền được nghỉ lễ có trả lương. Nhân viên toàn thời gian được hưởng ít nhất là 28 ngày nghỉ một năm. Nhân viên bán thời gian thì được hưởng một mức tiền theo tỷ lệ phù hợp.

  Quyền được nghỉ vì nhiệm vụ và hoạt động của công đoàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Thời gian nghỉ không nhất thiết phải được trả lương. Nhân viên cũng có quyền được có một đại diện công đoàn đi theo trong một phiên xử lý kỷ luật hoặc xử phạt. Nếu một nhân viên tham gia một cuộc đình công chính thức và bị sa thải vì lý do đó, đây được xem là sa thải không công bằng.

   

   

  Quyền được nghỉ có trả lương để tìm việc nếu bị sa thải – quyền này được áp dụng khi nhân viên đã làm việc được hai năm cho chủ lao động.

  Quyền được nghỉ để học tập hoặc đào tạo cho nhân viên 16 – 17 tuổi – quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền được nghỉ chăm sóc tiền sản và có trả lương – quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền được nghỉ thai sản có trả lương.

  Quyền được nghỉ của người bố (khi có con mới sinh) có trả lương.

  Quyền được yêu cầu thời gian làm việc linh động.

  Quyền được nghỉ để nhận con nuôi có trả lương.

  Quyền được nghỉ sinh không trả lương cho cả đàn ông và phụ nữ (nếu bạn đã làm việc được một năm) và quyền được nghỉ để chăm sóc cho những người phụ thuộc trong trường hợp khẩn cấp (được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc)

  Quyền được làm việc tối đa 48 giờ một tuần theo luật Sức khỏe và An toàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền được có thời gian nghỉ giải lao hàng ngày và hàng tuần theo luật Sức khỏe và An toàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Người lao động ban đêm có những quy định riêng.

  Quyền không bị phân biệt đối xử. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền được tiếp tục làm việc cho tới ít nhất 65 tuổi.

  Quyền được nhận thông báo sa thải từ chủ lao động hoặc người tuyển dụng, miễn là bạn đã làm việc trong ít nhất một tháng.

  Quyền được giải thích lý do bị sa thải bằng văn bản, miễn là bạn đã làm việc trong vòng một năm nếu bắt đầu làm việc trước ngày 6 tháng 4 năm 2012 hoặc hai năm nếu bắt đầu làm việc sau ngày đó. Phụ nữ mang thai hay đang nghỉ thai sản có quyền được nhận văn bản có lý do bị sa thải mà không cần phải có khoảng thời gian làm việc cụ thể nào.

  Quyền được yêu cầu bồi thường nếu bị sa thải không công bằng. Trong hầu hết trường hợp, để được đòi bồi thường khi bị sa thải không công bằng, bạn phải có thời gian làm việc một năm nếu bắt đầu làm việc trước ngày 6 tháng 4 năm 2012 hoặc hai năm nếu bạn bắt đầu làm việc sau ngày đó.

  Quyền yêu cầu trợ cấp thôi việc khi bị sa thải. Trong phần lớn các trường hợp, bạn phải có thời gian làm việc hai năm để có thể yêu cầu trợ cấp, bồi thường thôi việc.

  Quyền không bị gây bất lợi hoặc sa thải vì báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về vấn đề được dư luận quan tâm (việc phi pháp) tại nơi làm việc. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.

  Quyền của người lao động bán thời gian được hưởng các quyền theo hợp đồng (có tỷ lệ được hưởng), như người lao động toàn thời gian.

  Quyền của nhân viên có thời hạn được hưởng các quyền theo hợp đồng như nhân viên làm cố định, lâu dài.
  Bạn cũng có thể có các quyền bổ sung được quy định trong hợp đồng lao động của bạn. Đặc biệt, người làm việc theo hợp đồng lao động bán thời gian nên kiểm tra kỹ.

  Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về việc mình có các quyền theo luật định nào, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia, ví dụ như Văn phòng Tư vấn Công dân (Citizens Advice Bureau – CAB).

  ( Còn tiếp) – Nguồn Viettimes

  create

  PV / Viettimes